Cesta autem do Dalmácie z Brna

Prosíme o strpení Zjišťujeme dostupnost ubytování

 

Doporučení na nejlepší varianty cesty autem do Chorvatska i alternativy mimo slovinské, případně maďarské dálnice.

  

Máme pro Vás 5 tipů na cestu do Chorvatska, první dva jsou poměrně známé s využitím všech dostupných dálnic, zatímco poslední 3 se vyhývají dálnicím jak slovinským, tak i maďarským. Platí se jen rakouská nebo slovenská dálniční známka.

  

Tipy na trasy do Makarske z Brna:

 

1/ Přes Mikulov, Rakousko (Vídeň, Graz), dálnicí přes Slovinsko (Maribor), v Chorvatsku Záhřeb a dále po dálnici na Split.

945 km, cca 9 hodin 30 minut (bez přestávek)

Placené úseky: Rakouská dálniční známka, slovinská dálniční známka, chorvatské mýtné dle ujetých kilometrů

 

Z Brna vyjíždíme jižním směrem na Mikulov po silnici č. 52. Touto cestou projedeme i státní hranici do Rakouska a krátce poté se napojíme na dálnici A4, která nás dovede až na okraj Vídně. Po pár kilometrech rychlostních S1 a S2 přijedeme na dálnici A23, která nás provede Vídní až na jižní okraj města, držíme směr Graz. Za Vídní dálnice A23 mění označení na A2, po které plynule pokračujeme ještě cca 180 km ke Gratzi. Na jižním okraji města na exitu 189 Graz-West odbočíme směr Slovinsko / Maribor na dálnici A9. Po necelých 50-ti kilometrech se dostaneme na hraniční přechod Spielfeld / Šentilj.

Přes něj vjedeme do Slovinska a pokračujeme po dálnici značenou A1 na Maribor. Za městem se z A1 oddělíme na dálnici A4 vedoucí na Ptuj. Pokračujeme směr Chorvatsko a Záhřeb přes hraniční přechod Macelj.

Chorvatská část dálnice od hranic k Záhřebu se označuje A2. Záhřeb objedeme ze západu až na dálniční křižovatku s mýtnou bránou Lučko, kde se napojíme na dálnici A1.

Pokračujeme jihozápadním směrem na Split. Po A1 pojedeme až na Makarskou riviéru, na exitu s pořadovým číslem 6 se držíme vlevo směrem Split, zatímco pravé pruhy vedou dále na Rijeku s označemím dálnice A6.

My tedy pokračujeme dále na jih, stále po Autocestě (dálnici) A1. Po stovce kilometrů spatříme moře, míjíme Zadar, Šibenik, Split a na exitu 29 (Zagvozd) sjíždíme z dálnice vpravo,

projedeme tunelem Sveti Ilija a na jeho konci se už můžeme těšit pohledem na pobřeží Makarské riviéry. Sjedeme dolů na jadranskou magistrálu, vpravo je Baška Voda, my směřujeme vlevo a závěrečných 8 km do města Makarska už pohodově dojíždíme s vítěznými pocity blízkého cíle.

 

 

 

2/ Slovenskou dálnicí (Bratislava), zčásti dálnicí, zčásti místní cesty přes Maďarsko (Mosonmagyaróvár, Szombathely, Lenti), v Chorvatsku po dálnici kolem Varaždinu, Záhřeb a dále po dálnici na Split.

950 km, cca 9 hodin 45 minut (bez přestávek)

 

Placené úseky: Slovenská dálniční známka, maďarská dálniční známka, chorvatské mýtné dle ujetých kilometrů

 

Z Brna odjíždíme dálnicí D2 na Břeclav a Bratislavu. Město rovně projedeme a za maďarským hraničním přechodem Rajka pokračujeme po dálnici M15.

 

Zanedlouho přijedeme k dálnici M1, na kterou se napojíme ve směru na Budapešť. Po krátké jízdě u města Mosonmagyaróvár, exit 160 odbočíme vpravo na silnici č. 86 směrem na Czorna.

Na kruhovém objezdu před městem Czorna, odbočíme vlevo 3. výjezdem

a najedeme na dálnici M86, kterou se dostaneme až ke městu Szombathely. Město objedeme východně po silnici č. 86 a držíme se směru Körmend. Na 4. kruhové křižovatce 3. výjezdem pokračujeme jižně stále po silnici 86 směrem Körmend

Po 86 objedeme město Nádasd dále jižně a asi 2 km za vesnicí Zalabaksa ze silnice 86 odbočíme mírně vlevo směr Lenti.

Lenti projedeme témeř stále rovně po hlavní ulici a na kruhové křižovatce pokračujeme rovně (druhým výjezdem) směrem Letenye.

Ve vesnici Tornyiszentmiklós nejprve odbočíme vlevo a hned po 300m na kruhovém objezdu 1. výjezdem odjíždíme vpravo na dálnici M70 směřující podél chorvatských hranic na přechod Letynye / Goryčan. U Letenye ještě odbočujeme na dálnici M7 směr Záhřeb

a asi po 1 km dosáhneme chorvatského území.

Po dálnici pokračujeme dále, chorvatská část podél Varaždinu na Záhřeb má označení A4. Záhřeb objedeme z jihu a na křižovatce Lučko odbočíme na dálnici A1 jihozápadním směrem na Split. Po A1 pojedeme až na Makarskou riviéru, na exitu s pořadovým číslem 6 se držíme vlevo směrem Split, zatímco pravé pruhy vedou dále na Rijeku s označemím dálnice A6.

My tedy pokračujeme dále na jih, stále po Autocestě (dálnici) A1. Po stovce kilometrů spatříme moře, míjíme Zadar, Šibenik, Split a na exitu 29 (Zagvozd) sjíždíme z dálnice vpravo,

 

projedeme tunelem Sveti Ilija a na jeho konci se už můžeme těšit pohledem na pobřeží Makarské riviéry. Sjedeme dolů na jadranskou magistrálu, vpravo je Baška Voda, my směřujeme vlevo a závěrečných 8 km do města Makarska už pohodově dojíždíme s vítěznými pocity blízkého cíle.

 

 

 

 

Bez maďarských a slovinských dálničních poplatků

 

Bez dálničních poplatků v Maďarsku a Slovinsku. Platí se jen rakouská, případně slovenská známka a potom až chorvatské mýtné.

 

3/ Přes Rakousko (Vídeň), přes maďarské silnice 1. a 2. třídy (Szombathely, Rédics), krátce územím Slovinska (Lendava), v Chorvatsku Čakovec a poté už dálnicí kolem Varaždinu, Záhřeb a dále na Split.

930 km, cca 10 hodin a 15 minut (bez přestávek)

 

Placené úseky: Rakouská dálniční známka, chorvatské mýtné dle ujetých kilometrů

Z Brna vyjíždíme jižním směrem na Mikulov po silnici č. 52. Touto cestou projedeme i státní hranici do Rakouska a krátce poté se napojíme na dálnici A4, která nás dovede až na okraj Vídně. Po pár kilometrech rychlostních S1 a S2 přijedeme na dálnici A23, která nás provede Vídní až na jižní okraj města, držíme směr Graz. Za Vídní dálnice A23 mění označení na A2 po které pokračujeme ještě několik kilometrů. Na exitu (knoten) Guntramsdorf však opouštíme směr Graz a odbočujeme jihovýchodním směrem na Eisenstadt po dálnici A3. 

Jakmile přijedeme k Eisenstadtu, odbočíme z dálnice vpravo na rychlolostní S31, která nás vede směrem Mattersburg, Markt Sankt Martin, Oberpullendorf a Szombathely.

Silnice S31 končí na kruhové křižovatce u městečka Oberpullendorf, kterou my však projedeme stále rovně a cestou č. 61a směrem na Szombathely pokračujeme směr Maďarsko. Na poslední křižovatce ve tvaru T v Rakousku se dáme vlevo

a krátce poté dojedeme na maďarské hranice. Maďarskem pokračujeme silnicí č. 87 až do Szombathely, které projedeme od severu k jihu. Na této křižovatce ve středu města se držte vpravo.

a dále dle směrovek na Körmend a silnici 86. Na kruhovém objezdu u prodejny ALDI odbočujeme vlevo 3. výjezdem

a po Körmendi ut. opouštíme město. Naše cesta pokračuje silnicí 86 směrem Nádasd, Rédics. Po cestě č. 86 přijedeme až na maďarsko / slovinské hranice a hraniční přechod Rédics / Dolga Vas. Pokračujeme rovně do Slovinska, v této zemi pozor, abyste omylem nenajeli na dálnici, bylo by to drahé. Projedeme obcí Dolga Vas a městem Lendava. V Lendavě mineme hrad, a prvním kruhovém objezdu v centru se dáme vpravo druhým výjezdem,

druhou kruhovou křižovatku projedeme rovně a třetí opět vpravo směr Čakovec(HR). Čtvrtá je poslední, tesně před dálnicí, tam odbočíme vlevo (3. výjezd)

a silnicí č. 109 dojedeme na hraniční přechod Mursko Središče. Přejedeme hraniční řeku Mura a vstupujeme do Chorvatska. Chorvatskou silnicí č. 209 směřujeme k jihu až do Čakovce. Město projedeme přímo, na jeho konci na kruhové křižovatce odbočíme vlevo na silnici č. 3. Po chvíli po necelých 2 kilometrech zahneme doprava na cestu č. 20,

která nás po 5 km navede na dálnici A4 směr Záhřeb.

Záhřeb objedeme z jihu a na křižovatce Lučko odbočíme na dálnici A1 jihozápadním směrem na Split. Po A1 pojedeme až na Makarskou riviéru, na exitu s pořadovým číslem 6 se držíme vlevo směrem Split, zatímco pravé pruhy vedou dále na Rijeku s označemím dálnice A6.

My tedy pokračujeme dále na jih, stále po Autocestě (dálnici) A1. Po stovce kilometrů spatříme moře, míjíme Zadar, Šibenik, Split a na exitu 29 (Zagvozd) sjíždíme z dálnice vpravo,

projedeme tunelem Sveti Ilija a na jeho konci se už můžeme těšit pohledem na pobřeží Makarské riviéry. Sjedeme dolů na jadranskou magistrálu, vpravo je Baška Voda, my směřujeme vlevo a závěrečných 8 km do města Makarska už pohodově dojíždíme s vítěznými pocity blízkého cíle.

 

 

4/ Slovenskou dálnicí (Bratislava), místní cesty Maďarsku (Mosonmagyaróvár, Sárvár, Nagykanizsa), v Chorvatsku po dálnici kolem Varaždinu, Záhřeb a dále po dálnici na Split.

950 km, cca 10 hodin a 30 minut (bez přestávek)

 

Placené úseky: Slovenská dálniční známka, chorvatské mýtné dle ujetých kilometrů

Z Brna odjíždíme dálnicí D2 na Břeclav a Bratislavu. Město rovně projedeme a na posledním dálničním výjezdu před maďarskými hranicemi sjedeme na Jarovce. Pokračujeme do obce Rusovce, tam se vydáme vpravo, po 3 km přejedeme hranice a maďarským městem Rajka pokračujeme po silnici 150 do Mosonmagyaróvár. Projedeme ho téměř rovně, držíme se směrovek Czorna a při výjezdu z centra se dáme mírně vpravo jižně po silnici 86.

 

Dojedeme do Czorny, kde nevyužijeme možnosti najet na dálnici M86 a pokračujeme stále po silnici 86 po směrovkách Szombathely a Szilsárkány, na této kruhové křižovatce vlevo 3. výjezdem

pokračujeme vytrvale po 86 až k městu Hegyfalu. Ještě asi 500 m před městem na kruhovém objezdu s benzínkou ÖMV odbočíme vlevo na silnici č. 84.

Pokračujeme k Sarváru a východně od něj, na první křižovatce za řekou Rába odbočíme vpravo na místní silnici směřující do měst Sótony a Kám.

V Kámu pokračujeme jižně, ale napojíme se na silnici č. 8 vedoucí do Vasváru. Zde odbočte vlevo a držte se směrovek na centrum.

a poté se vydáme na silnici č. 74 na Zalaegerszeg. Cesta 74 nás dovede až na samý jih Maďarska ke městu Nagykanizsa.

Na konci cesty č. 74 je kruhový objezd, který kříží silnici č. 7 a my se po ní vydáme vpravo směr Becsehely

a dále do Letenye. Tam dojedeme asi po 20 km, opět dáme pozor, abychom nenajeli na dálnici a držíme se stále hlavní cesty č. 7, která nás přivede na starý hraniční přechod Letynye / Goryčan. Do Chorvatska vjedeme přes řeku Mura, po stejné silnici jedeme dále asi jen 1 km, než se dostaneme k nájezdu na dálnici A4 směrem Záhřeb. Záhřeb objedeme z jihu a na křižovatce Lučko odbočíme na dálnici A1 jihozápadním směrem na Split. Po A1 pojedeme až na Makarskou riviéru, na exitu s pořadovým číslem 6 se držíme vlevo směrem Split, zatímco pravé pruhy vedou dále na Rijeku s označemím dálnice A6.

My tedy pokračujeme dále na jih, stále po Autocestě (dálnici) A1. Po stovce kilometrů spatříme moře, míjíme Zadar, Šibenik, Split a na exitu 29 (Zagvozd) sjíždíme z dálnice vpravo,

 

projedeme tunelem Sveti Ilija a na jeho konci se už můžeme těšit pohledem na pobřeží Makarské riviéry. Sjedeme dolů na jadranskou magistrálu, vpravo je Baška Voda, my směřujeme vlevo a závěrečných 8 km do města Makarska už pohodově dojíždíme s vítěznými pocity blízkého cíle.

 

 

5/ Přes Mikulov, Rakousko (Vídeň), přes maďarské silnice 1. a 2. třídy, (Örizsentpéter, Czesztreg), krátce přes místní silnici Slovinskem (Lendava) v Chorvatsku Čakovec a dále po dálnici Záhřeb a Split.

950 km, cca 10 hodin a 15 minut (bez přestávek)

 

Silnice v Maďarsku v úseku Rönök až Csesztreg je kvalitou horší až špatná, jedná se o vzdálenost cca 40 km. Ušetřená dálniční známka není zadarmo :-). Je potřeba zvolnit rychlost i mysl, naopak vydechnout a těšit se odlehlou zemědělskou krajinou.

Placené úseky: Rakouská dálniční známka, chorvatské mýtné dle ujetých kilometrů

 

Z Brna vyjíždíme jižním směrem na Mikulov po silnici č. 52. Touto cestou projedeme i státní hranici do Rakouska a krátce poté se napojíme na dálnici A4, která nás dovede až na okraj Vídně. Po pár kilometrech rychlostních S1 a S2 přijedeme na dálnici A23, která nás provede Vídní až na jižní okraj města, držíme směr Graz. Za Vídní dálnice A23 mění označení na A2, po které pokračujeme asi 140 km jižně na exit (knoten) 138 na Fürstenfeld.

Po sjezdu z dálnice odbočíme vlevo na silnici č. 139. Jakmile dorazíme do obce Rudersdorf, pokračujeme vpravo po silnici č. 65 a po 15 km dosáhneme maďarské hranice. Jedeme stále po stejné cestě, v Maďarsku označené číslem 8. Po 6-ti kilometrech na konci obce Rönök odbočíme vpravo na Örizsentpéter 

a místní cestou jedeme jižně. V obci Czörötnek jedeme na křižovatce mírně vlevo a poté až do Örizsentpéter. Obec projedeme rovně a na začátku další vízky jménem Nagyrákos

odbočíme vpravo na Szatta a Kerkafalva. Mezi těmito vesnicemi je silnice skutečně špatná, úsek je dlouhý cca 4 km. V Kerkafalva se na rozdvojení držte mírně vpravo.

Asi po 300 m za vesnicí přijede na křižovatku kde pokračujte rovně už po lepší silnici

Rovně projedeme i následující městečko Csesztreg. Krátce za ním dojedeme k větší silnici č. 86, na kterou najedeme odbočením vpravo

a po 11 km přijedeme až na maďarsko / slovinské hranice a hraniční přechod Rédics / Dolga Vas.

Pokračujeme rovně do Slovinska, v této zemi pozor, abyste omylem nenajeli na dálnici, bylo by to drahé. Projedeme obcí Dolga Vas a městem Lendava. V Lendavě mineme hrad, a prvním kruhovém objezdu v centru se dáme vpravo druhým výjezdem,

druhou kruhovou křižovatku projedeme rovně a třetí opět vpravo směr Čakovec(HR). Čtvrtá je poslední, tesně před dálnicí, tam odbočíme vlevo (3. výjezd)

a silnicí č. 109 dojedeme na hraniční přechod Mursko Središče. Přejedeme hraniční řeku Mura a vstupujeme do Chorvatska. Chorvatskou silnicí č. 209 směřujeme k jihu až do Čakovce. Město projedeme přímo, na jeho konci na kruhové křižovatce odbočíme vlevo na silnici č. 3. Po chvíli po necelých 2 kilometrech zahneme doprava na cestu č. 20,

která nás po 5 km navede na dálnici A4 směr Záhřeb.

Záhřeb objedeme z jihu a na křižovatce Lučko odbočíme na dálnici A1 jihozápadním směrem na Split. Po A1 pojedeme až na Makarskou riviéru, na exitu s pořadovým číslem 6 se držíme vlevo směrem Split, zatímco pravé pruhy vedou dále na Rijeku s označemím dálnice A6. 

My tedy pokračujeme dále na jih, stále po Autocestě (dálnici) A1. Po stovce kilometrů spatříme moře, míjíme Zadar, Šibenik, Split a na exitu 29 (Zagvozd) sjíždíme z dálnice vpravo,

 

projedeme tunelem Sveti Ilija a na jeho konci se už můžeme těšit pohledem na pobřeží Makarské riviéry. Sjedeme dolů na jadranskou magistrálu, vpravo je Baška Voda, my směřujeme vlevo a závěrečných 8 km do města Makarska už pohodově dojíždíme s vítěznými pocity blízkého cíle.

  

 

 

Ve všech uvedených příkladech se dá ušetřit i za chorvatské mýtné, ovšem za cenu delšího času stráveného na cestě. Doba navíc může být kolem 1,5 hodiny v případě cesty až na Makarskou. Pokud preferujete tuto variantu, na chorvatské dálnici A1 za Záhřebem směrem na Split sjeďte na exitu 3 na Karlovac.

 

Pojedete po staré cestě k Jadranu po silnici č. 1 podél Plitvických jezer. Dále projedete Gračac, Knin a Sinj. Na konci města Sinj odbočte vlevo na silnici č. 60 na Imotski

 

Po cestě 60 dojedete až do osady Cista Provo, kde odbočte vpravo na Šestanovac a Makarskou

 

a zhruba po 20 km vyjedete na jadranské magistrále nad Brelou.

 

 

Šťastnou a bezpečnou cestu.