Uplatnění zaměstnaneckých výhod

Prosíme o strpení Zjišťujeme dostupnost ubytování

FAKTURY ZAMĚSTNAVATELI

Nabízíme Vám možnost využití Vašich zaměstnaneckých osobních fondů (FKSP) určené k čerpání příspěvku na dovolenou.

K vystavení faktury potřebujeme zaslání objednávky vystavené Vaším zaměstnavatelem (plátcem) na naši adresu emailem nebo poštou. Na objednávce musí být uvedeno minimálně sídlo firmy, IČ a požadovaný text.

Samotný průběh objednávky pobytu probíhá následovně:
Po Vašem výběru ubytování Vám zašleme výzvu k platbě, kde bude uvedena minimální požadovaná záloha. Tuto částku je třeba uhradit ve lhůtě
do 24 hodin dle pokynů na výzvě. Na zbývající (či jinou libovolnou) sumu můžeme vystavit fakturu Vašemu zaměstnavateli. V případě že budete chtít vystavit fakturu na celou částku za pobyt, i toto je možné, ale nejprve je třeba uhradit požadovanou zálohu na potvrzení rezervace. Poté Vám vystavíme fakturu na celou hodnotu pobytu a po jejím uhrazení zaměstnavatelem Vám vzniklý přeplatek vrátíme dohodnutým způsobem, nejběžněji převodem na účet.

 ZAMĚSTNANECKÉ POUKÁZKY

Přijímáme poukázky určené pro rekreaci vydávané formou zaměstnaneckých benefitů. Akceptujeme benefity těchto partnerů:

Uplatnit poukázky na naše služby je možné pouze do max. výše 50 % ze základní ceny za ubytování. Nelze uplatnit na příplatky, např. doplatek za domácí mazličky, stravování, doprava apod.

Průběh objednávky pobytu probíhá následovně:
Po Vašem výběru ubytování Vám zašleme výzvu k platbě, kde bude uvedena minimální požadovaná záloha. Tuto částku je třeba uhradit ve lhůtě
do 24 hodin dle pokynů na výzvě. Zbývající sumu můžete v max. výši 50% ze základní ceny hradit zaměstnaneckými poukázkami. Poukázky je třeba k nám fyzicky doručit, buď osobně nebo poštou formou cenného psaní.